Uỷ ban nhân dân xã An Hiệp thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã An Hiệp
Ngày 07/09/2021

Uỷ ban nhân dân xã An Hiệp thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã An Hiệp

Ngày 04/9/2021 thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện. Uỷ ban nhân dân xã đã ra Quyết định số 96/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã An Hiệp với 14 thành viên: Gồm 01 Trưởng ban, 04 Phó trưởng ban và 09 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban.

Sau khi được thành lập Ban chỉ huy đã họp và phân công lịch trực cho từng thành viên theo từng mốc thời gian cụ thể.

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 164
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác