Triển khai phân cấp công tác đăng ký xe mô tô
Ngày 30/09/2022

Ngày 29/9/2022 Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã ký quyết định về việc Triển khai phân cấp công tác đăng

 

ký xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Cụ thể như sau:

1.  Đối với xã An Hiệp hiện nay chưa được phân cấp công tác đăng ký xe mô tô.

2. Các công dân có hộ khẩu thường trú tại xã An Hiệp bắt đầu từ ngày 01/10/2022 đăng ký xe mô tô tại Công an xã An Đồng huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình.

Nay UBND xã thông báo Triển khai phân cấp công tác đăng ký xe mô tô của Công an tỉnh Thái Bình tới toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã được biết để thuận tiện cho việc đăng ký xe mô tô./.

 

 

TM. UBND XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tự

 

Media/48_AnHiep/FolderFunc/202209/Images/tb-dia-diem-dk-xe-mo-to-20220930084834-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 87
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác