Thông báo về việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022
Ngày 07/09/2022

Thực hiện công văn số 827/CCTKV-NV ngày 03/3/2022 của Chi cục thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà về việc lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (PNN) năm 2022. 

Thực hiện kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND xã An Hiệp về lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022.

Căn cứ bộ thuế phi nông nghiệp được lập năm 2022,  UBND xã triển khai thu thuế SDĐPNN năm 2022 trên địa bàn toàn xã.

Trong quá trình thu thuế, có một số người chưa hiểu và chưa thực hiện  nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Nay UBND xã An Hiệp thông báo các nội dung có liên quan đến thuế phi nông nghiệp năm 2022 đến toàn thể nhân dân như sau:

1, Đất phi nông nghiệp là gì:

Đất phi nông nghiệp là đất không sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Cụ thể ở địa phương đất phi nông nghiệp bao gồm đất ở tại nông thôn và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

2, Cách tính thuế phi nông nghiệp:

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp = Diện tích sử dụng đất ở x giá đất áp dụng theo từng đoạn đường theo Quy định của UBND tỉnh Thái Bình  x thuế suất (Thuế suất đối với những thửa đất trong hạn mức tính bằng 0.03%)

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân phải nộp = Tổng thuế PNN những thửa đất mà hộ gia đình, cá nhân đó sử dụng, sở hữu sau khi trừ số thuế được miễn giảm (nếu có) và áp dụng miễn thuế đối với các hộ gia đình, cá nhân có tổng số thuế phải nộp từ 50.000 đồng trở xuống.

3, Giá đất theo 10 đoạn đường tại xã An Hiệp áp dụng bảng giá đất theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành quy định về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình và Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 sửa đổi bổ sung 1 số nội dung của Quy định về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Thái Bình cụ thể như sau:

STT

Vị trí

Mã đoạn đường

Tên đoạn đường

Giá đất (đồng)

1

Vị Trí 2

02808

Đường trục thôn

600.000

2

Vị Trí 1

028100

Đường ĐH.75: Từ giáp xã An Đồng đến Đình Vược

4.000.000

3

Vị Trí 1

028101

Đường ĐH.75: Từ giáp đình vược đến trụ sở UBND xã An Hiệp

3.000.000

4

Vị Trí 1

028102

Đường ĐH.75: Từ giáp trụ sở UBND xã An Hiệp đến cầu Vược (giáp xã Quỳnh Thọ)

2.000.000

5

Vị Trí 1

028103

Đường ĐH.76: Từ Giáp xã Quỳnh Minh đến đập Me ( giáp xã An Thái)

1.000.000

6

Vị Trí 1

028104

Đường Du lịch A Sào: Đoạn thuộc địa phận xã An Hiệp

1.200.000

7

Vị Trí 1

028105

Đường trục xã: Từ giáp đường ĐH.75 (cạnh trụ sở UBND xã) đến giáp xã An Thái

2.800.000

8

Vị Trí 1

028106

Đường trục xã: Đoạn còn lại

1.200.000

9

Vị Trí 1

028107

Khu vực 2: Các thửa đất còn lại

300.000

10

Vị Trí 1

028108

Đường nội bộ khu dân cư mới thôn Lam Cầu 3

1.200.000

 4, Các trường hợp miễn giảm thuế sử dụng đất PNN áp dụng với mỗi cá nhân, hộ gia đình tối đa trên 1 thửa đất mà cá nhân, hộ gia đình đó sở hữu, sử dụng như sau:

* Những trường hợp được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

1. Thân nhân liệt sỹ được hưởng trợ cấp hàng tháng;

2. Hộ nghèo;

3. Người bị nhiễm chất độc da cam;

4. Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4;

5. Bệnh binh 1/3.

* Những trường hợp được giảm 50% tiền thuế sử dụng đất PNN:

1. Thân nhân liệt sỹ không hưởng trợ cấp hàng tháng.

2.Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4.

3. Bệnh binh 2/3,  3/3.

Trên đây là thông báo về việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022. UBND xã An Hiệp đề nghị nhân dân tích cực hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với nhà nước. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc mọi người mang thông báo nộp thuế gặp công chức kế toán để được giải quyết

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

    Nguyễn Văn Tự

 


Tổng lượt xem bài viết là: 128
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác