1. Hội đồng nhân dân
  • Đặng Đức Khải

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0947457182

  • Đỗ Đắc Hồng

   Chức vụ: Phó Chủ Tịch HĐND

   SĐT: 0383679907

  Đảng ủy
  • Đặng Đức Khải

   Chức vụ: Bí thư đảng ủy

  • Nguyễn Bá Trì

   Chức vụ: Phó Bí thư đảng ủy

  1. Ủy ban nhân dân
   • Nguyễn Văn Tự

    Chức vụ: Chủ Tịch UBND

    SĐT: 0985329174

   • Nguyễn Đức Biện

    Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBND

    SĐT: 0985393846

   1. Công an xã
    • Nguyễn Ngọc Chương

     Chức vụ: Trưởng CA xã

     SĐT: 0398224675

    • Nguyễn Văn Phong

     Chức vụ: Phó CA xã

     SĐT: 0972822009

    1. BCH quân sự xã
     • Nguyễn Văn Hoan

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS xã

      SĐT: 0973888711

     • Nguyễn Văn Toàn

      Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng QS xã

    2. Trạm y tế xã
     • Đào Xuân Quỳnh

      Chức vụ: Trạm trưởng Y tế

      SĐT: 0976625968

    3. Phòng Địa chính - xây dựng
     • Nguyễn Văn Vưỡng

      Chức vụ: Địa chính - NN-XD....

      SĐT: 0986067733

    4. Phòng Văn hóa – xã hội
     • Nguyễn Hữu Láp

      Chức vụ: Văn hoá 1

      SĐT: 0979667485

     • Nguyễn Hồng Thinh

      Chức vụ: Văn hoá 2

      SĐT: 0919389844

    5. Phòng Tư pháp – hộ tịch
     • Nguyễn Thị Huyền

      Chức vụ: công chức tư pháp hộ tịch

    6. Phòng Tài chính – kế toán
     • Nguyễn Thị Lan Linh

      Chức vụ: Công chức TC-KT

      SĐT: 0833823868

    7. Phòng Văn phòng – thống kê
     • Nguyễn Đức Dũng

      Chức vụ: Công chức VP-NV-TQ

      SĐT: 0382909399

   2. Thôn Nguyên Xá 1
    • Nguyễn Hữu Lại

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

     SĐT: 0367599622

    • Phạm Công Đồi

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0375493103

    • Nguyễn Hùng Toan

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

     SĐT: 0936356316

    1. Thôn Nguyên Xá 2
     • Đỗ Văn Khiêm

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0392698065

     • Nguyễn Quang Thiều

      Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

     • Phạm Tiến Là

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0377590009

     • Phạm Tiến Tuyến

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    2. Thôn Nguyên Xá 3
     • Nguyễn Bá Đạt

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0969953689

     • Phạm Tiến Thạch

      Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

      SĐT: 0386254221

     • Phạm Tiến Thạch

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Nguyễn Văn Mùi

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    3. Thôn Nguyên Xá 4
     • Nguyễn Đức Dũng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

      SĐT: 0353978567

     • Nguyễn Thế Vĩnh

      Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

      SĐT: 0983607718

     • Nguyễn Đức Bé

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0384101644

    4. Thôn Nguyên Xá 5
     • Nguyễn Văn Hoài

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0386503054

     • Đỗ Đình Minh

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0329105584

     • Nguyễn Thiệu Thiện

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0368231950

    5. Thôn Lam Cầu 1
     • Đào Văn Thi

      Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ

     • Nguyễn Văn Duyệt

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0906123854

     • Đào Văn Thi

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Nguyễn Văn Hường

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    6. Thôn Lam Cầu 2
     • Nguyễn Xuân Thuỳ

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0379913134

     • Nguyễn Mạnh Cường

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0353425419

     • Nguyễn Quang Thịnh

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0368910595

    7. Thôn Lam Cầu 3
     • Nguyễn Xuân Phát

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0987530415

     • Nguyễn Xuân Luyện

      Chức vụ: Phó bí thư chi bộ

      SĐT: 0979814763

     • Đào Công Tiến

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0334931915

     • Nguyễn Văn Đậu

      Chức vụ: Phó trưởng thôn