Đại hội công đoàn cơ sở xã An Hiệp
Ngày 21/03/2023

Chiều 17/3/2023 tại hội trường, Công đoàn cơ sở xã An Hiệp đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã nghe các báo cáo, các ý kiến phát biểu chỉ đạo và bầu ra BCH công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028,

Media/48_AnHiep/FolderFunc/202303/Images/z4189589563977-a01fb07a4a9980eec8ad4cdf7bd84765-20230321033827-e.jpg
Media/48_AnHiep/FolderFunc/202303/Images/z4189440834872-bfcb9a52cea200afcf593daabf7e38da-20230321033826-e.jpg
Media/48_AnHiep/FolderFunc/202303/Images/z4189352694357-edac522b0d60e78aacabb28c6c326f09-20230321033827-e.jpg
Media/48_AnHiep/FolderFunc/202303/Images/z4189352642411-8b379a7d071754bc30196f829a2af724-20230321033827-e.jpg
Media/48_AnHiep/FolderFunc/202303/Images/z4189348688729-44fdfcee1fe4c745a36beb61133a68c6-20230321033827-e.jpg
Media/48_AnHiep/FolderFunc/202303/Images/z4189348679174-1a455437f4eb74efbcd7ffe74b829b08-20230321033827-e.jpg
Media/48_AnHiep/FolderFunc/202303/Images/z4189348674846-98dca1ea770eb49e2b7f08b9bbee9961-20230321033826-e.jpg
Media/48_AnHiep/FolderFunc/202303/Images/z4189348673974-469c718cf65e6e0127d645fdb71b8a3b-20230321033826-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 29
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác