An Hiệp triển khai xây dựng xã hội học tập
Ngày 13/04/2023

Sáng 13/4/2023 An Hiệp đã tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng xã hội học tập. Dự hội nghị các các đồng chí lãnh đạo địa phương, ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã, ban thường vụ hội khuyến học xã, các chi hội trưởng khuyến học thôn. Hội nghị đã nghe nội dung Quyết định số 1373/QĐ/TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; Quyết định số 387/QĐ/TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đơn vị giai đoạn 2021-2030”; Quyết định số 677/QĐ/TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình “ Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”;Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Thái Bình về thực hiện Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Thái Bình; và Kế hoạch của ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã. Sau hội nghị các chi hội sẽ thực hiện đăng ký xây dựng mô hình công dân học tập trên địa bàn toàn xã

Media/48_AnHiep/FolderFunc/202304/Images/z4260235907182-d067935f544bc10e9beb97866cf79cd1-20230413020953-e.jpg

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 52
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác